ХАЗИЕВ (ХАЌИЕВ) ВАЛИЙ ХАЗИАХМЕТОВИЧ (9.7.1925—16.5.1995)