БЮСТ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ХАЗИЕВА ВАЛИ ХАЗИАХМЕТОВИЧА